Eraõigus

Mis on eraõigus:

Eraõigus on eraõiguslikke õigussüsteeme.

Sellised küsimused nagu perekonna pärand ja pärimine on eraõiguslikud küsimused, mis on jagatud tsiviilõiguse ja äriõiguse vahel.

Vaata õiguskorra tähendust.

Eraõigus pärineb Rooma seadusest, kus kõigepealt jagatakse avalik-õiguslikke õigusnorme, avalikku õigust ja eraõiguslikke küsimusi, eraõigust.

Tänapäeval on eraõiguse ja avalik-õigusliku õiguse jagunemine üldise õiguse teooria raames didaktiline.

Lisateave avaliku õiguse kohta.

Eraõiguse filiaalid

  • Tsiviilõigus: tsiviilõigus on õiguskord, mis määrab kodanike õigused ja kohustused ühiskonna liikmetena. Selle normid on üldiselt sätestatud tsiviilkoodeksis.
  • Äriõigus: Äriõigus, mida varem nimetati äriseaduseks, kehtestab eeskirjad ettevõtete vaheliste suhete kohta ning selle reeglid on kehtestatud tsiviilseadustiku ja avaliku õiguse õigusaktide osade vahel.

Vaadake rohkem tsiviilõiguse tähendusest.