Funktsionaalne raamistik

Mis on funktsionaalne raamistik:

Funktsionaalne raamistik on töötaja karjääri plaanis . Raamistik määratleb, milliseid funktsioone töötaja täidab ja millist palka ta saab oma teenistuse eest.

Funktsionaalne raamistik (või erialane raamistik) eksisteerib nii erasektoris kui ka avalikus sektoris.

Milleks on funktsionaalne raamistik?

Funktsionaalne raamistik on oluline nii, et töötaja teab oma karjääri positsiooni. Lisaks saab ta jälgida, millised on professionaalse arengu võimalused, mis tal on ettevõtte karjäärikava pakutavate võimaluste piires.

Funktsionaalne raamistik on ette nähtud karjääriplaanis, mida sageli nimetatakse töö- ja palgakavadeks (PCS) ning mille määratleb ettevõte. Funktsionaalset raamistikku saab muuta PCS-is ennustatud funktsionaalne progresseerumine, nagu näiteks edenemine edastatud teenuse pikkuse järgi.

Praktikas võimaldab funktsionaalne raamistik töötajale oma karjääri kasvu aja jooksul korraldada ja kirjeldada professionaalseid eesmärke, mida ta soovib saavutada.

Funktsionaalne raamistik ja palga progresseerumine

Funktsionaalne raamistik võimaldab töötajal jälgida ka nende palga progressi, kuna see on otseselt seotud nende funktsionaalse raamistikuga ettevõttes.

Palkade progresseerumine võib toimuda vanemuse, kvalifikatsiooni või teenete alusel ning seda tuleb ette näha ettevõtte karjäärikavas.

Funktsionaalne raamistik ja funktsioonihälve

Funktsionaalne raamistik on samuti oluline, et oleks võimalik tõestada, et töötaja täidab tema poolt palgatud tegevusi. See kontroll võib olla kasulik töötajale, kes on rollide kõrvalekaldel, st tegevuste tegemisel, mis ei kuulu tema töö hulka.

Näiteks võib tõendada funktsionaalse raamistiku funktsionaalse kõrvalekalde tõendusmaterjali töömeetme puhul, et koguda tööandjale makstavaid palgaerinevusi.

Mis on karjääriplaan?

Karjääriplaan on ettevõtte norm, mis määratleb töötajatega seotud küsimused, eriti tasustatavate funktsionaalsete raamistike ja palgavahemike kohta vastavalt ametikohale.

Karjääriplaanis nähakse ette ka funktsionaalse progressi jaoks kasutatavad vormid ja kriteeriumid, nagu näiteks staaži, kvalifikatsiooni või teenete edenemine.

Aegade kaupa edenemine toimub iga kord, kui töötaja ettevõtte lõpetab. Edu saavutamine mõjuvõimu kaudu toimub siis, kui töötaja parandab oma kraadi ja muutub professionaalsemaks ettevõttes funktsiooni täitmiseks. Teisest küljest võib vääramatu edenemine toimuda töötajate poolt välja töötatud töö hindamisel saadud tulemuste kaudu.

Vaadake ka HR ja inimeste juhtimise tähendusi.

Funktsionaalne ümberkujundamine

Funktsionaalne ümberkujundamine toimub siis, kui töötaja võtab ettevõttes uue ametikoha ja seega on tal ka uus ametikoht karjääriplaanis, liikudes eelmisest karjäärist erinevale karjäärile.

Üks hüpotees funktsionaalsest ümberkujundamisest on töötaja edutamisel.

Kui see on reenquadrado, siis on töötajal ettevõttes uusi funktsioone. Samamoodi võib ta muutuda oma palgast, alustades uue ametikohaga seotud summa saamist.

Rolli muutmiseks ja kvalifitseerimiseks peab töötaja täitma kõiki uue ametikoha nõudeid, näiteks uue kraadi täitmist.

Funktsionaalne raamistik elulookirjeldustes

Curriculum Lattes'il on ka funktsionaalne raamistik, mis tuleb täita siis, kui professionaal või üliõpilane registreerib oma õppekava platvormil.

Näiteks võib stipendiumi saav üliõpilaste uurija täita Lattese funktsionaalse raamistiku teaduse algatamise õpilase valikuga.

Lattes on õppekava, mis on lõpetatud Lattese platvormi raames, mida kontrollib riiklik teadus- ja tehnoloogiaarengu nõukogu (CNPQ). Curriculum Lattes on täna standardne õppekava, mida kasutavad Brasiilia teadlased ja üliõpilased.

Lisateave elulookirjelduse ja CNPQ tähenduse kohta.