Ajutine meede

Mis on ajutine meede:

Ajutine meede on Vabariigi presidendi õiguslik vahend ja see on kohe pärast presidendi avaldamist.

Akronüümiga MP tuntud seda peaks kasutama vaid kiiremas korras ja asjakohasuses ning selle kehtivusaeg on 60 päeva. Tähtaega võib pikendada veel kuuekümne päeva võrra ja kui see ei ole kongressi seadusega vastu võetud, kaotab selle tõhususe.

Vabariigi Presidendi algatusel on selle avaldamise kuupäeval juba õiguslik jõud. Eesistujariigi ametist tuleneb viivitamatult seadusandjale. Alustades senati ja saadikutekoja vahel moodustatud ühiskomisjonist.

Kui seadusandjad teevad parlamendiliikmetele muudatusi, järgneb see vekslile (PLV). Vastasel juhul on see siiski ajutine meede. Pärast ühiskomitee arvamust edastatakse see istungisaali täiskogule ja kui see heaks kiidetakse, läheb see senati. PLV puhul on muudetud muudetud eelnõu, kuid ta pöördub tagasi presidendi karistuse juurde. Kui see on ajutine meede, võtab senat lõplikult vastu.

Kiireloomulisuse tõttu võib ajutine meede kongressi päevakorra blokeerida, kui seda ei hinnata 45 päeva jooksul. See tähendab, et seda tuleks hinnata enne, kui need arved on juba nendel päevadel hääletamiseks kavandatud.