Läbi

Mis on Via:

Läbi on adverb ja see näitab, et midagi on ühelt küljelt teisele, läbi või läbi midagi.

See võib väljendada seda, mis on läbitud transversaalsuse kaudu. Väljendis "läbi" näitab see, kuidas see ühest asjast teise ületamise idee järgi läks, nagu "tuul tuli aknast ruumi."

Läbi kasutatakse ka aja möödumist, mis on sünonüümiks fraasiga "aja möödudes", nagu ka fraas "nad on aastate jooksul kaugemale jõudnud".

Mõiste "abil" tähendab väljendit "läbi" kui vahendit, millega fraasi väljendus toimus. Näiteks: "Õppisin juhtumi läbi artikli, mida lugesin internetis."

Ja seda saab ikka veel kasutada põhjuse mõttes, asendades sõna „sellepärast, et“, nagu „see on tulnud ära emaduse kaudu”.

Através sünonüümid

  • Risti
  • Ühelt küljelt teisele
  • Toas
  • Autor ja
  • Ajal
  • Ei tööta
  • Üle

Tõlkimise kaudu

Inglise keeles on läbi läbi .

Hispaania keeles läbib läbi läbi või isegi sõna läbi ka täidab sama funktsiooni kui väljend ". "

Ja prantsuse keeles on see ühtlane .