Proponent

Mis on pooldaja:

Proponent on omadussõna, mis kvalifitseerib ettepaneku esitaja tegevuse või midagi, mille eesmärk on midagi välja pakkuda .

Terminit „pooldaja” kasutatakse tavaliselt lepingu või ametliku ettepaneku autorite, st isiku, kes pidi selle esitama, tuvastamiseks.

Etümoloogiliselt pärineb termin "proponent" Ladina- proponeenidest, de ettepanekere'ist, mida võib sõna otseses mõttes tõlkida "välja pandud" või "eksponeeritud".

Esindaja peamised sünonüümid on: taotleja, pooldaja ja pooldaja.

Proponent ja paljutõotav

Nagu öeldud, on pooldaja selline, kes teeb midagi, samas kui pooldaja on sugulane, kes annab kellelegi lubaduse, eriti õiguslikul areenil.

Nn "Promissory Right" koosneb kahe osapoole vahel sõlmitud ostu-müügilepingust.

Proponent ja Oblate

Ametlikus kontekstis on ettepaneku esitaja ettepaneku esitaja, samas kui oblatt koosneb isikust, kellele ettepanek on suunatud .

Pleki ja pooldaja kuju on määratletud 2002. aasta tsiviilseadustiku artiklis 427. \ t

Pakk võib või ei võta vastu pakkuja esitatud pakkumist. See mõiste on sünonüüm kinnipidaja või aktseptoriga.