Hääldada

Mis on valimine:

Dirimir on portugali keeles tegusõna, mis võib viidata näiteks teatud olukorra tühistamise, ennetamise või lahendamise aktile .

Selle otsese transitiivse verbi kasutamine on seotud tegevustega, milles midagi on piiratud või täielikult takistatud.

Näide: "Uus valitsus on lahendanud kõige vaesemate õiguste."

Samas võib lahendamine tähendada ka midagi, mis on lõplikult lahendatud või selgitatud.

Näide: "Peame arveldama pangakontod".

Sõltuvalt kontekstist võib tegusõna otsustada endiselt tegevuse tühistamise, tühistamise või kustutamise eest.

Näide: "Õiglus otsustas kostja lause".

Etümoloogiliselt pärineb termin "settimine" Ladina dirimest või diremist, mis tähendab "murda", "eraldada" või "hävitada".

Lahendamise sünonüüm

 • Takistada
 • Võimatu
 • Vältimiseks
 • Tühista
 • Kustutada
 • Võta tagasi
 • Kustuta
 • Tühista
 • Lõpeta
 • Tühistamiseks
 • Kehtetu
 • Eemalda
 • Tühista
 • Lahenda
 • Otsustada
 • Selgitage
 • Selgitamiseks
 • Selgitada
 • Lahendamiseks

Vaata ka: tühistamise tähendus.