Saadavus

Mis on kättesaadavuses:

Kättesaadavus on millegi või keegi, kes on saadaval, see on vaba ja vaba teatud funktsioonidest või kohustustest.

Tavaliselt kasutatakse kättesaadavuse ideed selleks, et näidata ajavabadust, mida isik omab mis tahes nõutava ülesande täitmiseks.

Kui te ütlete, et kellelgi on aega, siis tähendab see, et nad on oma rutiiniga paindlikud.

Näide: "Kas noor mees on aruannete lõpetamiseks nüüd valmis?" Või "Puhkuse ajal olen valmis tegema muid tegevusi" .

Haldusvaldkonnas kasutatakse mõistet „kättesaadavus” selleks, et näidata oma ametikohalt eemaldatud ametniku (või sõjaväe) seisundit, kuid kes jätkab ametikoha õigusi ja teda võib kutsuda üles oma tegevust igal juhul uuesti täitma hetkel.

Õigusvaldkonnas tähistab näiteks kättesaadavus kaupade vabalt võõrandatavat olukorda.

Mitteametlikult on see sageli seotud sellise isiku püsiva kättesaadavusega, kellel on töötute või puudega inimeste rutiinne töö.

Kättesaadavuse sünonüümid

Peamised "kättesaadavuse" sünonüümid "kohustuse või kohustuste puudumise" tähenduses on: tühisus, takistamatus, töötus ja vabadus .

Lisateave vaba aja tähenduse kohta.