Procon

Mis on Procon:

Procon on tarbijakaitse ja kaitse programmi akronüüm, mida esindab organisatsiooniline sihtasutus, mis vastutab tarbijate ja toodete ja teenuste tarnijate vaheliste konfliktide vahendamise eest .

Procon on seotud justiits- ja kodakondsuse kaitse sekretariaadiga, kes tegutseb avalik-õigusliku juriidilise instituutina.

Kõigis Brasiilia riikides ja mitmetes omavalitsustes on Proconi üksused. Kuid selleks, et Procon eksisteeriks teatud paikkonnas, tuleb see kõigepealt heaks kiita riigiseaduse dekreediga, mis määratleb ametlikult selle töötingimused.

Proconi peamine eesmärk on tagada vastuoluliste juhtumite vahendamine klientide ja tarbijate vahel, kes ei ole rahul konkreetse ettevõtte või asutuse poolt pakutavate teenuste või toodetega. Tarbijad peaksid kaebuse esitamiseks otsima Proconit piirkonnast, kus nad elavad.

Kui Procon ei suuda mõlema osapoole vahel kokkuleppele jõuda, suunatakse asi juhtumi registreerimise koha tsiviilkohtusse.

Vastavalt tarbijakaitseseadustikule (11. septembri 1990. aasta seadus nr 8 078) on Procons - riigi ja kohaliku omavalitsuse üksused - ja teised üksused, kes soovivad tarbija kaitsmist, kärpida ja kuuluvad riiklikku tarbijakaitsesüsteemi.

Vaata ka: tarbijaõiguse tähendus.