Riigi toetus

Mis on riigi toetus:

Riigi subsiidium on rahaline abi, mida pakutakse riigi poolt kas stiimulite, sponsorluse või kulude abi vormis.

Riigi toetusi antakse avalik-õiguslikele või eraõiguslikele asutustele, kes vajavad abi kulude ja kulude katmiseks. Neid toetusi võib jagada kahte kategooriasse: seaduses sätestatud sotsiaaltoetused ja majanduslikud toetused .

Kuid nagu on täpsustatud 17. märtsi 1964. aasta föderaalseaduses nr 4 320, on selle hüvitise saamise õigus ainult heaolu ja mittetulundusühingutel.

"Lõige 3. Käesoleva seaduse tähenduses käsitatakse subsiidiume ülekannetena, mis on ette nähtud abisaajate üksuste kulude katmiseks, eristades neid järgmiselt: \ t

I - sotsiaaltoetused, need, mis on mõeldud avalikuks või eraõiguslikuks heategevuseks või kultuuriliseks asutuseks, mitte kasumiks;

II - majanduslikud toetused, need, mis on mõeldud tööstus-, kaubandus-, põllumajandus- või pastoraalsetele avalik-õiguslikele või eraettevõtetele ”.

Lisaks sätestatakse seaduses, et toetusi saavad ainult need asutused, kellel on rahuldavad tegutsemistingimused.

Vaata ka Grant'i tähendust.