5 Anarhistliku isiku omadused

Anarhistlik inimene kaitseb ja järgib anarhismi põhimõtteid, mis on poliitiline süsteem, mis on vastu igasugusele domineerimisele või autoritaarsusele.

Anarhistid ei ole sotsiaalse organisatsiooni vastu, kuid nad ei nõustu sellega, et see on kehtestatud või et see toidab ühe rühma domineerimist teise üle.

Mõned kuulsad anarhistid on William Godwin, Gerard Winstanley, Max Stirner, Pierre-Joseph Proudhon, Michael Bakunin ja Peter Kropotkin.

Vaadake 5 anarhistliku isiku omadust:

1. Kaitseb vabadust

Jaga Tweet Tweet

Anarhistlik inimene kaitseb vabadust, kuid see ei tähenda, et see on vastutustundetu vabaduse kasuks, kus kõik teevad seda, mida nad tahavad, ja hetkel, mil nad tahavad.

Anarhistid väidavad, et üksikisiku vabadus ei allu mitte kellelegi ega kellelegi.

Anarhistlik vabaduse mõiste hõlmab ka tarbimisvabadust, sest anarhistide puhul peavad põhilised tootmisvahendid olema ühine vara ja mitte ainult privilegeeritud vähemus.

2. See on igasuguse valitsemise või autoriteedi vastu

Jaga Tweet Tweet

Kehtestatud domineerimine, olgu see siis igasugune, on anarhistlike mõistetega vastuolus olev praktika.

Anarhistid usuvad, et üksikisikud saavad end tõhusalt organiseerida, ilma et nad oleksid mingil moel kontrollitud.

Anarhistide ettekirjutuste kohaselt määrab igaühe tahe ja põhjus see, milline on inimeste rahulolu.

3. on seisukohal, et riik tuleks kaotada

Jaga Tweet Tweet

Just seetõttu, et nad on igasuguse domineerimise, autoriteedi või hierarhia vastu, on anarhistid riigi võimu vastu ja kaitsevad riigi lõppu.

See ei tähenda, et anarhistlik inimene on häire apoloog. Tegelikult pooldavad anarhistid kodanike vaba kokkuleppega moodustatud institutsioonide loomist.

Nende jaoks muudaks kodanike jõupingutuste tulemus ilma autoritaarsuse rõhumiseta ühiskonna rohkem vendlikuks ja egalitaarsemaks.

4. ei nõustu sotsiaalsete klasside olemasoluga

Jaga Tweet Tweet

Anarhistide puhul tähistab sotsiaalsete klasside olemasolu juba domeenisuhteid, kus mõned klassid on teistest paremad.

Ühiskonna jagunemine sotsiaalseteks klassideks tekitab elukorralduse, mis soosib vähemuse huve enamuse huvide kahjuks.

See loogika on täiesti vastuolus anarhistliku ideaaliga, mille kohaselt peab ühiskond olema võrdne ja õiglane.

Anarhistliku isiku jaoks peab kõigil olema samad õigused.

5. See on kapitalismi vastu

Jaga Tweet Tweet

Anarhistid on kapitalismi vastu, sest kaks peamist kapitalistlikku omadust on eraomand ja palgatöö .

Palgatöö puhul on paratamatult eraomand, millele töötajad lisatakse.

Järelikult on olemas alluvussuhe ja tööhierarhia, mis on vastuolus kõigi anarhistide kaitsega.

Lisateave anarhia ja anarhismi kohta.