Summa ja toote meetod

Mis on summa ja toote meetod:

Summa ja toode on meetod, mida kasutatakse teise astme võrrandites, et leida nende vastavad juured.

Summa ja toote meetodit kasutatakse sageli alternatiivina Bháskara valemile, kuna see koosneb soovitud tulemuste saavutamise lihtsamast ja kiiremast tehnikast.

Summa ja toote rakendamist teise astme võrrandis soovitatakse siiski ainult siis, kui selle koefitsiendid on täisarvud. Kui nad on fraktsioneeritud, võib näiteks Bháskara skeem olla lihtsam.

Kuidas kasutada summat ja toote meetodit

Selle tehnika kasutamiseks peate kasutama kahte erinevat valemit:

Juurte summa

Juurtoode

Koefitsientide a, b ja c väärtuste leidmiseks on vaja jälgida teise astme võrrandit: ax2 + bx + c = 0 .

X1 ja x2 väärtused peavad vastama mõlema valemi lisamise ja korrutamise vastavatele tulemustele.

Näide:

Teise astme võrrandis: x2 - 7x + 10 = 0

Juurte summa

x1 + x2 = - (- 7) / 1

x1 + x2 = 7

Juurtoode

x1 * x2 = 10/1

x1 * x2 = 10

Nüüd, loogilisest mahaarvamisest, peate leidma kaks numbrit, mis lisavad kuni 7 ja mis korrutatakse 10ga.

Seega on toote 10 tulemuseks olevad hüpoteesid järgmised:

1 * 10 = 10 või 2 * 5 = 10

Õigete juurte tundmiseks peame selle summa kontrollima. Kättesaadavate valikute hulgas on kontrollitud, et 2 ja 5 on õiged tulemused, kuna 2 + 5 = 7 .

Sel viisil leiame, et algse võrrandi juured on x '= 2 ja x' '= 5.

Millal tuleks kasutada summa ja toote meetodit?

Summa ja toote kasutamist ei võimalda mitte ainult teise astme võrrandid. Kui ei ole võimalik leida kahte summat, mis vastavad nii summale kui ka korrutustegurile, on vaja kasutada teist resolutsiooni meetodit, näiteks Bhaskara skeemi.

Näide:

2. astme võrrand: x2 + 3x + 5 = 0

Juurte summa: x1 + x2 = -3/1 = -3

Juurtoode: x1 * x2 = 5/1 = 5

Sellisel juhul peaksid tootega sobivad juured olema 5 ja 1. Nende kahe numbri summa erineb -3-st. Seega muutub võrrandi juured võimatuks summa ja toote meetodi abil.