Sotsiaalne klass

Mis on sotsiaalne klass:

Sotsiaalne klass on rühm, mis koosneb sarnaste kultuuriliste, poliitiliste ja majanduslike standarditega inimestest . Finantstegur on sotsiaalse klassi määratluse üks silmapaistvamaid omadusi.

Sotsiaalseid klasse saab tõlgendada erinevatest vaatenurkadest, kuid kõige tavalisem määratlus viitab piiravate isikute rühmale, kes moodustavad sama taseme ja majandusliku jõu, samuti juurdepääsu vaba aja veetmise ja meelelahutuse võimalustele ja võimalustele.

Marxistliku teooria järgi klasside jagunemise kohta on kogu kapitalistlikus ühiskonnas olemas domineeriv grupp, kes vastutab selles ühiskonnas kehtivate standardite dikteerimise eest, mõjutamata otseselt või kaudselt riigi kontrolli.

Teisest küljest on olemas ka domineeriv klass, mille moodustavad madalate kutsealaste ja haridusalaste töötajatega töötajad.

Vaata ka sotsiaal-majanduslikku tähendust.

Sotsiaalsete klasside klassifikatsioon

Sotsiaalse kihistumise kontseptsiooni töötas välja Saksa majandusteadlane Max Weber. See koosneb ideest eraldada majanduslike, sotsiaalsete ja hariduslike omadustega inimesed jne konkreetseteks ja hierarhilisteks rühmadeks.

Kaasaegne universaalne sotsiaalne kihistumine jaguneb kolme rühma: madalama klassi, keskklassi ja ülemise klassi.

Riigi ja selle majandusliku ja sotsiaalse mudeli järgi võib ka sotsiaalsed klassid jagada.

Madalamatel klassidel on raskusi inimese põhivajaduste, näiteks toidu säilitamisega. Lisaks sellele on neil vaevalt ligipääsu kultuurivõimalustele.

Keskklass on enamikus riikides kõige levinum. Selles grupis on üksikisikutel juba võimalik säilitada majanduslik tasakaal, tagades kõik põhivajadused. Keskklassi inimestel on tavaliselt kõrgem haridustase, näiteks täielik kolmanda taseme haridus.

Juba ülemisteks klassideks on rikkad, kes on üldiselt sündinud jõukad perekonnad ja omavad suuri pärandeid ja varandusi.

Kõik põhivajadused on ilma muude eksklusiivsete vaba aja veetmise ja meelelahutusvõimalustega raskusteta saavutatavad.

Erinevalt näiteks ühiskondlikest kastidest, võib sotsiaalse klassi üksikisik "areneda" või "regresseerida" teistesse sotsiaalsetesse klassidesse vastavalt iga rühma iseloomustavate tegurite variatsioonidele.

Lisateave sotsiaalse ülestõusmise kohta.

Sotsiaalne klass Brasiilias

Brasiilia on riik, mida iseloomustab märgatav sotsiaalne ebavõrdsus, see tähendab, et kõik sotsiaalsed klassid on tugevalt kõige õnnetutest rikkaimateni.

Inimeste liigitamiseks erinevatesse sotsiaalsetesse klassidesse võtab riik vastu Brasiilia ettevõtete ja teadusuuringute liidu (Abep) väljatöötatud kriteeriumi.

Lisateave sotsiaalse ebavõrdsuse tähenduse kohta.

Vastavalt Brasiilia klassifikatsioonisüsteemile, mille on vastu võtnud DIEESE (ametiühingute statistikaamet ja sotsiaalmajanduslikud uuringud), võib sotsiaalsed klassid jagada järgmisteks: õnnetud, madal, keskmine madal, keskmine, kõrge ja kõrge.

Vaata ka sotsiaalse hierarhia tähendust.