Postiindeks

Mis on Postiindeks:

Postiindeks on koodide ja / või tähtede kood, mida riikide postiadministratsioonid kasutavad, et hõlbustada riigi territooriumi eri piirkondade tuvastamist .

Igal postiadministratsioonil on vabadus määrata oma riigi tegeliku olukorra jaoks kõige sobivamaks peetav postikoodi formaat.

Postiindeksit võib moodustada üksnes numbri, samuti tähtede ja numbrite alusel.

Postikoodil võib postkontoril olla täpne asukoht avalikes kohtades, samuti avalik-õiguslikes asutustes, hoonetes, ettevõtetes jne.

Lisateave avaliku koha tähenduse kohta.

Ülemaailmse postiliidu andmetel võtab 117 maailma riigist 117 vastu postkoodi mudelit.

Brasiilia postiindeks

Brasiilia postikoodi nimetatakse Postiindeksiks (CEP), mille Post Office on loonud tarnete asukoha, marsruudi ja levitamise hõlbustamiseks.

Lisateave sihtnumbri tähenduse kohta.

Brasiilias vastuvõetud sihtnumber loodi 1971. aasta mais algselt viiekohalise struktuuriga.

Praegu on CEP-il kaheksa numbrit, mis on jagatud kahte rühma: esimene viie numbriga ja teine ​​kolmega. Mõlemad rühmad eraldatakse sidekriipsuga.

Vaata ka: Postiindeksi tähendus.