The

Mis on Delación:

Annamine on mõju või teo andmine, st kaebuse esitamine selle kohta, mida peeti saladuseks.

See tähtaeg on õigusvaldkonnas tavaline, kui süüdistatakse üksikisiku tuvastamist kaebuse vormis.

Toetatud tagasiside

See on õiguskeskkonna tüüpiline väljendus ja määrab kindlaks „kohtunike vahetuse” kohtuniku ja kostja vahel.

Auhinnatud teos juhtub siis, kui konkreetse kuriteo kostja annab kohtuasjale olulist teavet kohtuasja kohta, aidates lüüa teisi rikkumisega seotud isikuid.

Tasu eest saab informant oma karistuse pehmendamise, kui tema poolt esitatud teave on kuriteo lahendamiseks oluline.

Lisateavet teo andmise tähenduse kohta.

Apokriifiline ilmutus

Apokriifne denonsseerimine on anonüümne denonsseerimine, kui süüdistaja otsustab süüdistada või midagi hukka mõista, kuid tema identiteet on anonüümsena säilinud.

Lisateave Delatori tähenduse kohta.