Anarhia

Mis on Anarhia:

Anarhia on poliitiline teooria, mis lükkab tagasi valitsuse olemasolu. See on ideoloogia, mis ei poolda mingit hierarhiat ega ülemvõimu.

Vastupidiselt sellele, mida paljud inimesed arvavad, ei ole poliitilises kontekstis sõna anarhial midagi pistmist häire ja segadusega.

Anarhia mõiste pooldab, et ühiskonnal oleks pigem ühiskondlik organisatsioon, kuid arvab, et seda ei tohiks kehtestada, vaid see tuleks kodanike seas kokku leppida. Näiteks ei tohiks olla jagunemist sotsiaalsete klasside vahel ega ühe grupi domineerimist teise üle.

Anarhia keskne idee on see, et ilma autoritaarsuse rõhumiseta muutuks ühiskond iga kodaniku jõupingutuste tulemusel üsnahelisemaks ja egalitaarsemaks.

Anarhismi ja anarhia erinevus on väga peen. Kuigi anarhia on teooria, idee, mõiste, on anarhism poliitiline süsteem, mis neid rakendab.

Anarhia sümbolid

Selle poliitilise teooria peamised sümbolid on must lipp ja "A", mille ümber on ring. Kahest sümbolist on kõige tuntumaks "A", mis tähistab sõna "anarhia" ja ringi (mis on tegelikult täht "O") ja tähistab sõna "tellimus". Seega on sümboli sõnum "Anarhia on järjekord."

Lipu ühtne must kujutab endast igasuguse rõhumise ja igasuguse rõhumise eitamist. See värv võeti vastu vastupidi nende riikide lippudele, mis on sageli värvilised.

Sümbol Anarhia on järjekord

Anarhia lipp

Anarhism

Anarhism on poliitiline süsteem, mis kaitseb anarhiat ja on seega üksikisiku vabaduse poolt. See süsteem on igasuguse domineerimise või autoritaarsuse vastu.

Ajaloolased ei ole anarhismi päritolu osas üksmeelel. Siiski arvatakse, et William Godwin oli üks esimesi inimesi, kes avalikustasid anarhistlikke ideid ühiskonna organisatsioonilise vormi muutmise ettepaneku kaudu.

Siin on mõned anarhismi peamised ideed:

  • kaitseb riigi lõppu
  • on täiesti kapitalismi vastu
  • pooldab riiki mittevastavat sotsiaalset organisatsiooni
  • pooldab kodanike vaba kokkuleppega moodustatud institutsioonide loomist

Vaadake rohkem kapitalismi kohta.

Anarhismi, kommunismi ja sotsialismi suhe

Anarhism, kommunism ja sotsialism on erinevad poliitilised ideoloogiad, kuid neil on üks ühine omadus: nad on kapitalismi peamise eesmärgi vastu.

Kapitalism seisneb rikkuse kasumites ja kogunemises (töö kaudu peamiselt proletariado), mille eesmärk on selliste saavutuste tsentraliseerimine ettevõtete omanike kätte.

Anarhistliku filosoofia ja kommunistliku ja kapitalistliku filosoofia peamine erinevus seisneb selles, et kommunism ja sotsialism püüavad muuta riigi proletariaadi jaoks õiglasema ja tasakaalustatuma reaalsuse jaoks, nii et tal võib olla ka tööjõu protsessis ja võimul. et omadused on kollektiivsed.

Anarhism soovib seevastu, et riik täielikult kaotataks, sest ta mõistab, et mis tahes vormis riik tähendaks autoritaarsust ja rõhumist.

Lisateave anarhismi, kommunismi, sotsialismi ja kommunismi omaduste kohta.

Anarhia peamised teoreetikud

Kuigi William Godwini ja Gerard Winstanley'd peeti esimeseks anarhistliku filosoofiaga (17. ja 18. sajand), oli anarhia kõige olulisem 19. sajandi keskel.

See oli tingitud neljast teoreetikust, kes esitasid kirjaliku vormi, töötajate vahel levinud ideed. Nad on Max Stirner, Pierre-Joseph Proudhon, Michael Bakunin ja Peter Kropotkin.

Teadke anarhistliku isiku mõningaid omadusi.

Kas poliitikas on anarhia parem või vasak?

Poliitilises kontekstis tekkisid Prantsuse revolutsiooni ajal õiged ja vasakpoolsed mõisted. Sel ajal istus kõige radikaalsem vasakpoolne rostrum ja kõige konservatiivsem parempoolses rostrumas.

Arvestades, et anarhia on igasuguse vormi vastu, on igasugune võimalus paigutada see ühte eespool nimetatud poliitilisest ideoloogiast välja.

Nii paremat kui vasakut esindavad osapooled, kes võtavad võimu ja kontrolli riigi üle, idee, mis on täiesti vastuolus anarhia mõistega.