Ülesanne ja seanss

Mis on loovutamine ja seanss:

Ülesanne ja seanss loetakse homofoonideks portugali keeles, kuna neil on sama hääldus, kuid erinevate õigekirja ja tähendustega.

Ülesanne on verbi ceder nimisõna, st edastamise, annetamise või omistamise toiming või mõju .

Näide: " Vanade filmide üleandmine on raamatukogus suletud ".

Seda sõna tuleb kasutada selleks, et harjutada midagi laenu andmise või üleandmise toimingut, samuti on see tavapärane litsentsi või toetuse andmise kontekstis.

Termin "seanss" viitab siiski ajavahemikule, mil toimub teatud tegevus, näiteks teatri-, muusika- või filmi-vaatemäng. Näide: " Movie seanss ", " teraapia seanss ", " fotosessioon " ja nii edasi.

Etümoloogiliselt tuleneb mõiste "seanss" ladina sessio-st, mis tähendab "istet" või "juhatust". Sel põhjusel on sõna sessioon lahutamatult seotud istungi toiminguga (näiteks filmi, teatri või koosoleku vaatamiseks).

Ülesande ja seansi võib veel liigitada ebatäiuslikeks nimedeks, sest isegi sama hääldusega on neil erinevad õigekirja.

Lisateave loovutamise ja seansi tähenduse kohta.