Põhjus

Mis on Arrazoar:

Arrazoar on portugali keeles tegusõna, mis on seotud põhjuste, argumentide või põhjenduste esitamisega kellegi kohta.

Verbi arrasoari võib klassifitseerida vastavalt selle kasutamisele kaudse, transitiivse, transitiivse, otsese transitiivse või kaudse transitiivsena.

Erinevate meelte vahel, milles terminit arrasoar võib kasutada, on motiive ja argumente kasutades midagi või kedagi või kedagi näidata ja kaitsta. See verb võib tähendada ka mõttekäiku, konkreetse teema arutamist või arutamist.

Näide: "Advokaat tahab kohtuniku ees mõelda."

Vastuolu (või vasturõhuga) tähendab vastamist põhjendusaktile, st küsimuse või süüdistuse vastuargumenteerimisele.

Kristlaste jaoks on sõna "põhjus" teadaolevalt olemas püha Piibli ühes osas. Näiteks Jesaja 1:18 raamatus on kirjutatud: "Tule, olgem üheskoos, " ütleb Issand .

Selles kontekstis on terminil mõte arutada või rääkida Jumalaga konkreetse teema või olukorra kohta.

Arrazoari sünonüümid

  • väita
  • rääkida
  • rääkida
  • arutada
  • rääkida
  • põhjust
  • ravida
  • paljastada