Avage mäng

Mis on mängu avamine:

Mängu avamine on tüüpiline portugali keele väljendus ja see tähendab tõe rääkimist, mitte mingisuguse teema pealesurumist, otsest ja siirast, mida tahame öelda või teha .

Väljendit "mängu avamine" tähendab see, et näidata kellelegi, mis oli varem peidetud või salajane, see tähendab, et paljastada minevikus peidetud tõde.

Näide: "Ma ei saa seda enam võtta! Ma pean mänguga teiega avama" või "Ma arvan, et sa avad mängu paremini oma emaga".

Tavaliselt öeldakse seda väljendit konfessiaalselt, kui tunneb vajadust ilmutada tõde teisele inimesele, rääkides ausalt teatud teema suhtes, mida peetakse õrnaks või häirivaks.

Inglise keeles tõlgitakse "mängu avamiseks" väljendit, et midagi paljastada või tunnistada "tõlgendada".

Näide: " Ma tahan, et sa avaksid minuga oma tundeid" / " Mara tuleb minuga puhtaks. Mängi minuga. Ma tean, et see on. ")