Põhjus

Mis on põhjus:

Põhjus üldises mõttes on inimolendite intellektuaalsete teadmiste teaduskond, see on arusaam, mitte emotsioon. See on deduktiivse mõtlemise võime, mis saavutatakse argumentide ja abstraktsioonide kaudu. See on arutlusvõime, ideede tõus.

Sõna põhjus tuleneb ladina sõnade suhtest ja kreeka sõnast logod, mis tähendab koguda, liituda, mõõta, arvutada, põhjendada mõtlemist, rääkida korrektselt, mõõta, selgelt ja arusaadavalt.

Sõna põhjus on kasutatud paljudes meeltes, see võib tähendada võimet teha hindamine õigel viisil, kus valitseb hea mõistus ja ettevaatlikkus, kus tunneme end turvaliselt või teame midagi. Nt: "Ma olen õigus." "Ta ei ole õige."

Põhjus võib tähendada ka tegevuse põhjust, motiivi, suhtumist või vaatenurka. Nt: "Ta oli kõige olulisem põhjus, miks ta tagasi tuli."

Sõna põhjus on ka midagi sellist, mida teil on või kaotada. Nt: "Ta on kaotanud meelt." "Ta on oma meelt taastanud."

Mõned mõistuse sünonüümid on: motiiv, ettekääne, õigustus, kindlus ja selgus.

Filosoofia põhjus

Filosoofia näeb põhjendust kui moraalset südametunnistust, mis juhib tahte ja pakub eetilisi eesmärke. Paljude filosoofide jaoks on põhjuseks inimeste moraalne ja intellektuaalne võimekus ning ka esemete iseärasus või asjade kvaliteet.

Prantsuse filosoofi Pascal (1623-1662) kuulsas fraasis "Südamel on põhjused, miks see ise ei tunne", on sõna põhjusel kaks tähendust, samas kui "põhjused" on südame emotsioonid, "põhjus". ja moraalsus asjade tajumisest.

Matemaatika põhjus

Matemaatikas on suhe kahe järjestikuse progressiooni vahel, kui see on aritmeetiline ja kahe järjestikuse ajavahemiku vaheline suhe, kui see on geomeetriline.

Raamatupidamise suhtarv

Raamatupidamisarvestuses on pearaamat raamat, mis on mõeldud ajakirja kirjete saamiseks ettevõtte kõigi raamatupidamistoimingute kohta. See on raamat, mis on kohustuslik ärialaste õigusaktidega ning mille eesmärk on näidata kogu päevikusse kirjutatud kontode analüütilist liikumist ja püsivalt ettevõtte bilansis.

Sotsiaalne põhjus

Ettevõtte nimi on nimi, mille all juriidiline isik tuvastab end oma ametlike tegevuste, nagu teod, lepingud, volitused jne, teostamiseks. Ettevõtte nimi on registreeritud ja ettevõtjal on föderaalse põhiseadusega tagatud ainuõigus kasutada.

Vaata ka

  • Rationalism