Eukarüoot

Mis on Eucarionte:

Eucarionte on ühe- või mitmerakuline olemus, millel on raamatukogu (tuumamembraan), see tähendab, et selle raku tuum eraldatakse tsütoplasmast membraaniga, erinevalt prokarüootidest, millel puudub raamatukogu.

Sõna "eucarionte" moodustavad kreeka terminid eu = "true" + káryon = "core".

Algloomad, vetikad, seened, taimed ja loomad on näited eukarüootsetest olenditest, mille rakkude suurus on vahemikus 10 kuni 100 μm.

Eukarüootsetel rakkudel on kaks erinevat osa: tsütoplasm ja tuum, mille vahel molekulid mõlemas suunas ringlevad.

Lisaks nende suurusele on neil palju keerulisem struktuur kui prokarüootsed rakud. Eukarüootsete rakkude kõige olulisem tunnus on nende rikkalikkus membraanides.

Kui see on olemas, on rakusein keemiliselt lihtne (taimed ja seened). Ribosoomid on jaotunud endoplasmaatilises retiikulumis, mitokondrites ja kloroplastis.

Loomade eukarüootsetes rakkudes on rakkude pinnal süsivesikute rikas tsoon, glükokalüks.

Eukarüootide DNA-l on mitu kromosoomi, on lineaarne ja histoon. Nad kasutavad rakkude jagunemise vormina mioosi ja mitoosi.