Ometi

Mis on veel:

Kuid see on vastandlik koordineeriv ühendus, mida kasutatakse lausete sidumiseks, millel on vastuseis või kontrast .

See on aga kombinatsioon, mida kasutatakse kompenseerimise väljendamiseks, st kui midagi juhtub viisil, mida ei oodatud. Näide: üritasin kohtuda varakult, kuid ma jõudsin hilja.

Sõna "veel" on sama tähendusega kui konjunktsioonid ", kuid", "kuid", "veel", "siiski", "aga" ja "siiski", kuid iga kasutamine sõltub kontekstist. fraas.

Näited:

Ta ostis uue auto, kuid ta ei saanud sõita.

Ta ei valmistunud võistluseks, kuid klassifitseeriti.

Inglise keeles on sõna "ikka" mitu tõlget, sealhulgas "aga" ja "siiski" .

Näited:

Mu abikaasa armastab õudusfilme, aga ma vihkan neid. Mu abikaasa armastab õudusfilme, kuid ma vihkan neid.

Nad ei uskunud teda; Kuid ta ei loobunud. / Nad ei uskunud teda; aga ta ei loobunud.