Valge täht

Mis on carte blanche:

Valge kaart on väljend, mis tähendab täielikku vabadust otsustada teatud olukorra üle.

Carte blanche võib tähendada ka valget kaarti (näiteks kaarti) ilma trükitud või kirjaliku sisuta.

Metafoorilises mõttes on carte blanche kahe inimese suuline kokkulepe, mis on tavaliselt märk sellest, et osapoolte vahel on usaldust.

"Carte blanche" või "carte blanche" tegemine tähendab vaba ja absoluutset luba tegutseda konkreetsel juhul või teha midagi sellisel viisil, mis on selle võimu saanud isikule kõige mugavam. Teisisõnu, see on otsuste tegemise täielik vabadus .

Näide : "Kapten andis carte blanche'i, et lüüa kaabakas" või "Omanik andis arhitekti elutoa kujundamiseks carte blanche".

Inglise keeles võib väljendit "anda carte blanche" tõlkida kui " vaba käe andmiseks " või " anda sõrmust ".

Väljend "carte blanche " on kunstivaldkonnas juba laialdaselt uuritud, peamiselt muusika kaudu. Brasiilia kirve bänd Ara Ketu, forró bänd Magnifícos ja sertanejo laulja Gusttavo Lima olid mõned kunstnikud, kes on selle teemaga juba laulud koostanud.

Vaata ka valget värvi ja vabadust.