Läga

Mis on läga:

Chorume on tume ja happeline puljong, millel on tüüpiline ja ebameeldiv lõhn, mis tuleneb suurtes prügilatesse ja prügilatesse ladestunud orgaanilise aine lagunemisest.

Mõistet sõnnikut kasutati varem loomade rasvase aine, searasva tähistamiseks.

Suspensioon pärineb jäätmete füüsikalistest, keemilistest ja bioloogilistest protsessidest ja reaktsioonidest ning kohapeal kogunevast vihmaveest.

Avatud prügimäed, nn prügimäed, saavad linnadest prügi ilma igasuguse töötlemiseta. Nad asuvad vabades partiides, kaugel linnakeskustest ja on mõeldud ainult selleks otstarbeks.

Prügilast pärinev nõrgvee, mis tuleneb orgaanilise aine lagunemisest, imbub pinnasesse, mis saastab põhjavett (põhjaveehoidla, mis pärineb põhjaveest). sadamasse tunginud vihma) ja sellest tulenevalt ojad ja jõed.

Prügila

Prügilasse kogutakse läga mulla tihendusprotsessi kaudu, millel on vedeliku kogumiseks mõeldud äravoolusüsteem, mis viiakse tasakaalustusmahutisse raskmetallide säilitamiseks. Pärast tühjendamist võib vesi jõele tagasi pöörduda, ilma et see kujutaks keskkonnale mingit ohtu.

Vaata ka

  • Prügila