Ühine hea

Mis on üldine Hea:

Ühine hea on väljend, millel on kontseptsioone paljudes inimteadmiste valdkondades, kuid mis sarnanevad üksteisega. Üldiselt määratleb see kasu, mida saavad jagada mitu inimest, kes kuuluvad konkreetsele grupile või kogukonnale.

Filosoofia ühine hüve on seotud edusammude ideaaliga, mida kõik maailma ühiskonnad ja rahvad peavad saavutama: sotsiaalne ja majanduslik võrdsus, kus igaühel on paremad elutingimused.

Nagu filosoofilises mõttes, mida kasutatakse ka mõiste kasutamisel teistes teadmiste harudes, määratletakse ühine hüve avalike huvide järgi, see tähendab kõike, mis on kasutusvaldkonnale asjakohane või mis toob kasu ühiskonnale tervikuna. .

Religioonide, eriti kristlaste jaoks on ühine heaolu kõik see hea, mida ühiskond elab osaduses. Ühise usulise heaolu jaoks on peamised kaubad, mis väärivad jagamist kõigi rühma liikmete vahel, ebaolulised, näiteks heaolu, õnne, usku ja rahu.

Ühine hea õigus

Vastavalt " Ühise heaolu eetilisele põhimõttele " tuleks kehtestada seadused kollektiivi, mitte üksikisiku, riigi jaoks.

Filosoofilistest ja isegi teoloogilistest uuringutest, mis käsitlevad "hea" ja "ühise" mõisteid, määrab Brasiilia õigusemõistmine ühise hüvanguks midagi, mis kutsub kõiki, inimesi, kogukonda, mis on üldine.

Vaadake ka:

  • Üldine mõistus
  • Wellness