Modesto

Mis on Modesto:

Modesto on omadussõna, mis vastab sellele, kes on mõõdukas oma soovides, tegevustes ja püüdlustes, kes ei ole ambitsioonikas.

Tagasihoidlik inimene on see, kes on lihtne, tagasihoidlik, kellel ei ole edevust, st kes näitab tagasihoidlikkust, alandlikkust.

Mõned tagasihoidlikud sünonüümid võivad olla: rahulikud, loomulikud, korralikud, halvad, mõõdukad, mõõdukad ja lihtsad.

Mõnes teises kontekstis peab olema tagasihoidlik, olema tagasihoidlik, tagasihoidlik ja arukas, et hoolitseda häbitunnetuse või häbiväärsuse eest, mis on tekkinud kõigest, mis on aususega vastuolus. Nt: Ta oli tagasihoidlik, tundis peagi oma vea.

Tagasihoidlik on endiselt ettevaatlik, ettevaatlik, vaoshoitud, ettevaatlik, kes ei ületa ennast ja kes jälgib mugavusi. Näide: Ta on oma kuludes tagasihoidlik.

Tagasihoidlik on see, kes ei tegele luksusega ega põlgusega ja kes näitab vaesust ja alandlikkust. Nt: Ta elab tagasihoidlikus majas.

Tagasihoidlik omadussõna näitab ka seda, kes seisab silmitsi ja on oma võrdsete seas vähe või üldse mitte. Nt: mängijatel oli meeskonnas tagasihoidlik jõudlus.

Vaata ka

  • Frugal