Täpsus

Mis on täpsus:

Täpsus on andmete ja teabe täpsus ja täpsus, kui vigu või väärarusaamu ei ole.

Sõna acuracity on seotud täpsusega, mis on füüsikas ja matemaatikas laialt levinud termin, et määratleda eksperimentaalse tulemuse lähendamist selle tegeliku väärtusega. Mida suurem on täpsus, seda autentsem on kogemuse tulemus.

Täpsus tekkis inglise sõna täpsuse põhjal, mida kasutati ka täpsuse eetoloogilise alusena.

Inglise keeles saab sõna täpsust tõlgendada täpsuse näol, mis tähendab "täpsust", "täpsust" ja "rangust".

Varude täpsus

Varude täpsus või varude auditeerimine, nagu seda kutsutakse mõnes riigi osas, koosneb "tegelikust inventarist" (mis on näiteks kaupluses füüsiliselt olemas) ja "loogilisest inventuurist" ( kaubakontrollisüsteemis registreeritud numbrid).

Näiteks selleks, et kauplusevarustus oleks täpne, on vajalik, et füüsilises inventuuris olev teave oleks täpselt kooskõlas kaupluse kontrollisüsteemis registreeritud teabega.