Abdikaat

Mis on Abdicar:

Tagasilükkamise, tagasiastumise, vabatahtlikult loobumise või investeerimisõiguse loobumine. Näiteks: minister loobus oma positsioonist Riigikohtus.

Abdikaat on loobuda suveräänsest võimust, loobuda teiste nimel ja loobuda. Näited: Dom Pedro Ma loobusin Brasiilia troonist tema poja Dom Pedro II kasuks. Kuningas Juan Carlos loobus Hispaania troonist tema poja Prince Felipe kasuks.

Abdikaat peab ka midagi ära kasutama, loobuma omandatud õigusest. Näiteks: pärija loobus perekonna pärandist.

Loobuda on anda, mitte vastu seista, et kummarduda . Näiteks: kohtunik loobus kohtuprotsessi lõpus oma süüdimõistmisest kostja kasuks.