Monopoliseerida

Mis on monopoliseerimine:

Monopoliseerimine on otsene transitiivne tegusõna, mis tähendab domineerida, omada ainuõigust, silma paista, juhtida tähelepanu ilma võimaluse andmata teisele. Näiteks : vestluse monopoliseerimine, partei monopoliseerimine, koosoleku monopoliseerimine jne.

Turumajanduses monopoliseerimine loob erilise tingimuse ebatäiuslikule konkurentsile, kus üks ettevõte monopoliseerib konkreetse toote või teenuse turu, määrates kindlaks hinnatõusu.

Monopoliseerida liikluseks, kasutada või kasutada ainuõigusi või privileege, on monopoli kasutamine, st kui üks ettevõte kasutab kuritarvitaval viisil toote müümist või teenuse osutamist ilma konkurentsita. See on turu meisterlikkus.

Monopoliseerida on koguda konkreetne kaup, st kõrvaldada ringlusest teatud toode, et kehtestada kõrged turuhinnad.

Monopoliseerida on teha monopoolne seisund - olukord, kus turgu domineerib monopoolne struktuur, kus hinnad fikseerivad monopoliseeriv ettevõte ja mitte turu seadused, mis tagavad neile superlucros. Enamikul riikidel on monopolide tekke vältimiseks seaduste kogum.