Erapooletuid

Mis on erapooletu:

Erapooletamine tähendab puudust, vaoshoitust, tõkestamist, loobumist, taganemist . Grammatiliselt hoidumine on naiselik nimisõna. Ladina keeles sõna "abstention" (kustutatud).

Erapooletamine on hääletamisest hoidumise toiming või tagajärg, see tähendab, et hoidke end ära või jäetakse ära mõni õigus.

Näiteks: paastumine on erapooletuks jäänud tegu, see on toidu täielik või osaline tühistamine teatud aja jooksul. See on vabatahtlik abstinensus teatud loomade lihast toitumise teel, mis järgneb mõne religiooni ettekirjutustele.

Erapooletuid ei ole, et lõpetada sekkumine, anda arvamus, mitte vabatahtlikult osaleda valikutes või aruteludes. Hääleõiguse kasutamine ja valimiste valimise vabalt valimine ei tähenda, et teie õigus valida oma valitsejad on keelatud.

Erapooletamine on vaba tahte tahtmatu keeld tervisele kahjulike toodete tarbimise peatamisest või tagasilükkamisest . Nt: alkoholist loobumine, suitsetamisest hoidumine, uimastite hoidumine jne.