Mahl

Mis on mahl:

Jugo on puidust tükk, mida kasutatakse kahe härja ühendamiseks, nii et nad kõnni- vad samas kompassis, tõmmates adra või vaguni. Seda nimetatakse ka cangaks või härjadeks .

Jugo oli omamoodi gallows, mille all roomlased läksid lahingus võitnud vaenlased.

Figuratiivses mõttes tähendab ike tähistamist, kuulekust, autoriteeti, valitsemist, rõhumist, allutamist . Näited: "Mõnes riigis, mis kummardavad islamit, on selgelt täheldatud rasket ike, millega nad naisi allutatakse." "Ori elas oma isanda ike all."

Botaanika piirkonnas on igik komposiitlehe folliikulite paar, kui need on õisiku teljega vastassuunas.

Piiblis olev ike

Usk on usulises mõttes rõhumine, mida inimene kannab, kui teda domineerivad tema enda probleemid, nagu nõrkused, vices, võlad jne.

Püha Matteuse evangeeliumi järgi (Matteuse 11: 28-30) kutsub Jeesus kõiki, kes on surutud, tulema Tema juurde. Tulge minu juurde, kõik teie, kes olete väsinud kandma oma koormust, ja ma annan teile puhkuse. Kandke minu koormust ja õppige minult, sest mina olen särav ja alandlik süda ja leiad puhkuse oma elu eest. Sest minu koormus on lihtne ja minu koormus on kerge .