Tõenditele

Mis on tõendid:

Tõendid on ilmne, see tähendab, et see tuleb esitada viisil, mis ei jäta kahtlusi, mõistetakse viivitamatult ja vaidlustatakse vaidlused.

Tõendusmaterjal on otsene transitiivne tegusõna, mis tähendab, et näidata selgelt, tõestada, tõestada koos kindlusega, tõestusega, täpselt.

Mõned esile tõstetud sünonüümid on: näidata, paljastada, tõestada, esile tõsta, esile tõsta, tõestada jne.

Tõendid näitavad, on vaieldamatult ükskõik millise argumendi esitamine, kahtlemata jätmine on avalduse tegemine.

Tõendid on ka midagi rõhutada, on rõhutada, on teha midagi suuremat tähtsust.

Inglise keeles tõlgitakse tõendusmaterjali tõenditega . Ex: Kasutades fotosid, saime tõendada, et ta oli kuriteo sündmuskohas. / Kasutades fotosid, saime tõestada, et ta oli kuriteo sündmuskohas.