Tühistamiseks

Mis on tühistamine:

Tühistamiseks on vaja tühistada, tühistada, kaotada kehtetuks ja tühistada . Tühista on tühistada varem tehtud otsus. See on minna tagasi, et midagi peatada.

Tagasilükkamine on otsene transitiivne tegusõna, mis pärineb ladina revokarist, mis on tühistamise või tühistamise toiming või tagajärg. Näiteks: lepingu tühistamiseks, litsentsi tühistamiseks jne.

Tühistamine on naiselik nimisõna, mis viitab tühistamise, tühistamise, kehtetuks tunnistamise või väljasuremise tegule või mõjule.

Seaduse, dekreedi või määruse, määruse, ajutise meetme, vangla, avaliku volituse jne tühistamiseks on õiguslikus valdkonnas tühistada tühistamise peatamine, et need kaotaksid kehtivuse, \ t või kehtivust.

Seaduse kehtetuks tunnistamise eesmärk on kaotada kehtivuse kas sellepärast, et see on asendatud teise seadusega või kuna see on aja jooksul kaotanud kehtivuse. Seaduse täielik tühistamine nimetatakse (tühistamine), kui tühistamine on osaline (erand).