Toetus

Mis on toetus:

Toetus on abi, abi, toetus, hüvitis . See on riigi või mõne muu ettevõtte poolt fikseeritud ja antud rahaline väärtus heategevuseks või avalikuks huviks, mis on riigi majanduse jaoks oluline roll. See on toetus (riigiasutuste antud rahaline abi).

Toetus on rahaline või muu sissemakse, mida antakse mis tahes ettevõttele või üksikisikutele abistamiseks või abistamiseks. Nt toetused üleujutuste ohvritele. Toetus on ka summa, mille riik annab teisele lepingute või konventsioonide alusel.

Brasiilias nimetatakse senaatorite, asetäitjate ja volinike toetusi toetuseks.

Subsiidiumid on ka oluline teave või andmed, mida kasutatakse õiguskaitse, aruande, uuringu jne koostamisel.

Põllumajandustoetus

Põllumajandustoetus on rahaline abi, mida põllumajandustootjad saavad riigilt eesmärgiga vähendada toodete lõplikku hinda, võimaldades rahvusvahelisel turul suuremat konkurentsivõimet.

Põllumajanduse toetuseks on tavaliselt sellised eelised nagu madalamad intressid kui turult, maksu- ja sanitaartõkked sarnastele imporditud toodetele, maksude vähendamine, väetiste, pestitsiidide, masinate jne ostmise rahastamine.