Eraldage

Mis on Segregar:

Eraldamine on transitiivne tegusõna, mis tähendab eraldamist, eraldamist, kõrvalejätmist, eraldamist, väljasaatmist või väljasaatmist .

Eraldamine tähendab eristamist eesmärgiga eemaldada. See võib olla ka sünonüüm, kui midagi välja lülitada, vabastada või vabastada . Segregate on agregado antonüüm, mis tähendab liituda või ühendada.

Eraldamist võib teha mitmel tasandil. Kui segregatsioon toimub sotsiaalses kontekstis, eraldatakse teatud ühiskonnarühm ülejäänud ühiskonnast. See on diskrimineeriv tegur, mis välistab mõned elemendid, olgu need siis poliitilised, sotsiaalsed, majanduslikud, rassilised, usulised või seksuaalsed.

Need inimesed ei saa osaleda ühiskonna tavapärases tegevuses. Peaaegu kõigis olukordades on rühmale eraldatud; kuid on juhtumeid, kus rühm otsustab end ülejäänud ühiskonnast eraldada.

Veelgi enam, füsioloogia valdkonnas tähendab segregatsioon mõningase sekretsiooni teket.