Mimimi

Mida tähendab Mimimi:

Mimimi on mitteametlikus suhtluses kasutatav väljend, mida kasutatakse kaebuse esitanud isiku kirjeldamiseks või jäljendamiseks.

Mimimil on pejoratiivne konnotatsioon, mida kasutatakse sageli, et satimeerida kedagi, kes elab läbi kaebuse. Ex: peatage mimimi ja mine ja puhastage oma tuba!

See ekspressioon toimib onomatopoeana, helide reprodutseerimisel, mis jäljendavad nutma, litaaniat või vitsat.

Mimimiga samaväärne väljendus võib olla pipipi popopó, humoristlikus sisus väga levinud väljendid.

Väljend mimimi saavutas suure populaarsuse nii, et loodi isegi mimimi väljendiga laule.

See väljendus tekitas mõningaid teisi, näiteks: " Hoia rahulikult ja peatage mimimi ", mis tähendab "Jääge rahulikuks ja peatage mimimi". See väljend näitab, et inimene peaks jääma rahulikuks ja lahendama oma probleemid, sest kaebamine ei aita üldse.