Vide

Mis on Vide:

Vide on naiselik nimisõna, mis tähendab bachelit, mis on viinamarjade varras või käsi .

See sõna pärineb ladinakeelsest terminist vitis ja seda kasutatakse mõnikord viinapuude või viinapuudega. Viinamarjad on viinamarjade moodustavad oksad.

Figuratiivses mõttes või populaarses keeles võib sõna vide tähistada ka nabanööri .

Lisaks võib sõna vide kasutada ka erineva tähendusega, et julgustada lugejat kontrollima teise teksti, mis võib olla asjakohane, läbipääsu. Sel juhul saab sõna vide asendada sõnaga "vaata", "lugeda" või "konsulteerida". Näiteks: selle ravimi kohta lisateabe saamiseks vaadake pakendi infolehte.

Sõna "vide" kasutamine selle tähendusega toimub ka õiguslikes kontekstides, mille puhul ta soovitab dokumendiga tutvuda. Ex: Lisateabe saamiseks oma õiguste kohta vt põhiseadust.