7 Sotsialismi karakteristikud

Sotsialism on poliitiline ja majanduslik süsteem, mille peamine alus on võrdsus . Süsteemi eesmärk on muuta ühiskond sissetulekute ja vara jagamise teel sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamiseks.

Sotsialismi põhijooned on:

1. Riigi sekkumine

Riik sekkub püsivalt ja tõhusalt majandusliku ja sotsiaalse tegevuse teostamisse ning kontrollib töötajate hindu ja palku.

Riigi sekkumine on oluline, et tagada kõigile kodanikele võrdsed võimalused ja tootmisvahendid.

2. Tasakaalustatud tulude jaotus

Tulude jaotus tähendab, et kõik, mida ühiskond toodab, peab olema võrdselt jagatud kõigi inimeste vahel. Tootmise kasumit kontrollib riik ja jagab töötajate vahel.

Riigi kontrolli all oleva sissetuleku jaotamise peamine eesmärk on kõrvaldada ebavõrdsus, mis on tingitud sotsiaalsete klasside vahelise suure majandusliku võimu erinevusest.

3. Tootmisvahendite sotsialiseerumine

Maade, ettevõtete ja masinate kogu tootmisstruktuur on kollektiivne vara, ühistud või riigiettevõtted. Seda struktuuri haldab riik ning kogu kaupade ja teenuste tootmise protsess.

Kõik sotsialiseerunud tootmisest tulenevad rikkused ja väärtused peavad olema võrdselt jagatud kodanike vahel või investeerima ühiskonna huvides. Seega ei ole sotsialismis eraomandit.

4. Klassisüsteemi olemus

Tootmisvahendite tagajärjel kuulus kõigile, sotsialismil peab olema ainult proletaaride (töötajate) sotsiaalne klass.

Rikkalikke ega vaeseid ei ole, kõik ülemused ja töötajad ning majanduse ressursid ei kuulu kõigile. Puuduvad vastandlike huvidega sotsiaalsed klassid, mis esindavad sotsiaalset ebavõrdsust.

5. Kavandatud majandus

See tähendab, et riigi majandust ja tootmist kontrollib riik, et toimida võimalikult egalitaarsena. Riik vastutab kõigi majandusvaldkondade kontrollimise eest, nagu toodetud toodete, hindade ja müügi kontrollimine.

Palga väärtuse ja maksmise kontrollimine on ka riigi kohustus. Plaanimajandust nimetatakse ka majanduse natsionaliseerimiseks .

6. Vastuseis kapitalismile

Alates selle tekkimisest tööstusrevolutsioonis on sotsialistlik ideaal sündinud kui reaktsioon kapitalismi tekitatud sotsiaalsele ebavõrdsusele.

Nende kahe süsteemi vahel on palju erinevusi. Sotsialism on riigi sekkumine majandusse, tootmisse ja palkadesse. Kapitalismis on vähe sekkumist ning hinnad ja palgad on määratletud majandusliku turu liikumisega.

Teine erinevus on seotud sotsiaalsete klassidega. Sotsialism otsib ühiskonda ilma klasside jagunemiseta, juba kapitalismis on erinevad sotsiaalsed klassid, mis näitavad sotsiaalse ebavõrdsuse olemasolu.

Vaadake rohkem kapitalismi ja sotsialismi tähendusest.

7. Individuaalse huvi allutamine üldistele huvidele

Sotsialistliku ideaali toimimise osaks on see, et kollektiivne või ühiskondlik huvi on olulisem kui üksikute testamendid.

See tähendab, et iga üksikisiku huve tuleb hoida kõikide huvide vastu.

Lisateave teadusliku sotsialismi, utoopilise sotsialismi ja kommunismi ning sotsialismi kohta.