Altruism

Mis on altruism:

Altruism on prantsuskeelsest altruismist pärit meessoost nimisõna, mis viitab naabri armastuse suhtumisele või isekuse puudumisele . Seda saab kasutada ka filantroopia sünonüümina.

Samuti peetakse seda eetiliseks doktriiniks, mis näitab naabri kui "kõrgeima" moraali põhimõtte huvi.

Mitmed mõtlejad kaitsesid altruismi mõistet ja mõned kaitsesid altruismi esindavat suhtumist ilma seda sõna kasutamata. Nii oli see Saksa filosoof Ludwig Feuerbachi puhul. Sõna "altruism" ise lõi prantsuse filosoof Auguste Comte, et kirjeldada isekusega vastandlikku käitumist.

Altruistlik inimene on inimene, kes mõtleb teistest enne enda mõtlemist. Altruism on mitmesuguste religioossete doktriinide, nagu näiteks kristlus, üks aluseid. Kristluse puhul ilmneb altruism naabri armastuse, ühe Jeesuse poolt jäänud käsu kaudu (Johannese 13:34). Sellegipoolest ei ole altruism religiooni järgiva isiku mistahes eksklusiivne suhtumine, mida suudab tõestada iga inimene, olles moraali küsimus.

Altruistlik üksikisik ei ole iseenesest otsitav, see tähendab, et ta ei aita teisi, et saada mingit kasu. Samas on olemas ka vastastikuse altruismi mõiste, milles üks inimene aitab teisel teadmisel, et tulevikus võib see inimene olla kasuks.

Empaatia ja eetika koosnevad kahest altruismi alusest, sest on oluline, et üks inimene seisab teise asemel, mõistes, mida ta läbib ja tegutseb vastavalt.

Vaata ka: 5 Altruistlikud hoiakud, mis muutsid maailma!