Inimese väärtused

Mis on inimväärtused:

Inimese väärtusi võib defineerida kui moraalseid ja eetilisi põhimõtteid, mis juhivad inimese elu. Nad on osa teie teadvuse kujunemisest ja sellest, kuidas elate ja seostate ühiskonnas.

Inimese väärtused toimivad käitumisreeglitena, mis võivad määrata olulisi otsuseid ja tagada, et inimeste vaheline kooseksisteerimine on rahulik, aus ja õiglane. Inimese poolt kasvatatud väärtused, mis rajavad oma otsused ja näitavad maailmale, millised põhimõtted nende elu reguleerivad.

Inimväärtuste näited

On palju väärtusi, mis on olulised igas kontekstis või kohas ja mida võib pidada universaalseteks väärtusteks. Neid tuleb kasvatada, et tagada eetiline ja tervislik kooseksisteerimine ühiskonnas osalevate inimeste seas.

Teadke mõned neist väärtustest nüüd.

1. Austus

Austus on võime võtta arvesse teiste inimeste tundeid . See on üks väärtusi, mis võivad olla inimese elus kõige tähtsamad, sest see võib mõjutada nende otsuseid, suhteid ja eluviisi.

See väärtus võib avalduda erinevalt. Üks näide on erinevuste austamine. Ühiskonnas on erinevaid eluviise ja mõtlemist, nagu on ka erinevaid arusaamu elust. Et hea kollektiivne kooseksisteerimine oleks positiivne, on väga oluline austada ja kasutada erinevaid inimesi ja otsuseid.

Austusel on ka teine ​​tähendus. Mõiste viitab ka ühiskonnas kindlaksmääratud reeglite järgimisele ning seda tuleb järgida, et järjekord oleks tagatud, isegi kui ta ei nõustu nendega. Selle näiteks on kohustus austada ja järgida riigi seadusi.

Võrdsuse austamise maastikul kasvab võrdõiguslikkuse unistus. (Augusto Cury)

Lugege lähemalt austuse tähendusest.

2. Ausus

Ausus on inimese põhiväärtus ja võib mõjutada iga inimese elu aspekti. Ausus tähendab tegutseda eetiliselt ja ausalt inimsuhetes ja kohustuste täitmisel, tegutsedes eetiliste põhimõtete kohaselt.

Kuid aususe tunne ei ole seotud mitte ainult välissuhetega, inimeste suhetega. Ausus on seotud ka inimese enda teadvusega, mis toimib ausalt oma tundete ja põhimõtete suhtes.

Ausus võib olla seotud inimestevahelistes suhetes, töösuhetes, rahaliste kohustuste täitmisel, arvamuste ja otsuste väljendamisel, paljude teiste ilmingute vormide vahel.

Ükski pärand ei ole nii rikas kui ausus. (William Shakespeare)

3. Alandlikkus

Alandlikkus on üksikisiku elus väga väärtuslik, sest see tähendab nende võimet ära tunda oma vigu või raskusi . Alandlikkuse mõiste on seotud mõttega tegutseda tagasihoidlikult, suhtumises lihtsus ja teadmine oma piirangute äratundmisest.

See omadus on samuti väga oluline, et inimesed saaksid areneda üksikisikutena, sest nende raskuste äratundmise kaudu saab inimene oma käitumist läbi vaadata või omada uusi kogemusi ja õppimist.

Alandlikkusel on ka teine ​​tähendus, mis on seotud inimeste suhtega. Mõnel juhul võib mõiste viidata sellele, kuidas te teiste suhtes võrdselt tegutsete, austuse näitena.

Alandlikkus on kõigi vooruste vundament ja alus ning ilma selleta ei ole seda. (Miguel de Cervantes)

4. Empaatia

Empaatia on inimese võime tajuda teiste inimeste tundeid, asetades ennast "oma kohale". See on oluline väärtus heade inimsuhete säilitamiseks, sest sellest on võimalik mõista teiste mõtteid ja hoiakuid.

Empaatia arendamine tähendab ärajäämist oma ideedest ja veendumustest ning teemat vaadates teise isiku taju järgi. Seda iseloomustab suuremeelsus teiste suhtes, mis näitab teiste tundeid.

See väärtus, mis on seotud ka kaastunnetundega, aitab paremini mõista teisi, kellega üks elab, sest see on võime jätta kõrvale oma ideed ja perspektiivid, et püüda teist mõista, justkui näeksid olukorda läbi temast.

Olles empaatiline, on näha maailma teiste silmadega ja mitte näha oma maailma oma silmades. (Carl Rogers)

Loe lähemalt Empaatia kohta ja vaata mõningaid märke, mis näitavad teile, milline on empaatia.

5. Õiguse mõistus

Õigustunne tähendab võimet hinnata õigluse või ebaõigluse olemasolu olukordades . Õiglase olemise põhimõtteks on elada ausalt ja võrdselt, tehes õigeid otsuseid nii enda kui ka teiste jaoks.

Õigustunnet võib avaldada ka vastumeelsus. Näiteks kui ebaõigluse olukorras seisab inimene sellisele olukorrale reageerimiseks, kuid see ei ole iseenesest sündmus. Õigluse tunnetamine põhjustab isiku ebaõiglase olukorra ilmnemisel ilmnemise.

Kui isik, kellel on õigluse tunne, tajub olukorda, mis avaldab ebaõiglast käitumist, kipub ta probleemi lahendama.

Kui te muutute ebaõigluse olukordades neutraalseks, valite rõhuva poole. (Desmond Tutu)

Vaadake selle inimväärtuse kohta rohkem teavet õigluse kohta.

6. Haridus

Haridus kui inimlik väärtus tähendab tegutsemist südamlikul, viisakalt ja armastavalt. On teada, kuidas suhelda teistega, järgides heade suhete põhimõtteid, mis peaksid põhinema vastastikusel austusel.

Inimsuhete haridusega tegelemine on teadmine, kuidas elada erinevate inimestega, erinevates keskkondades, tegutsedes alati kõigi inimeste austuses kõigis olukordades. Haridus avaldub ka teatud hoiakute puudumisel, näiteks teiste lugupidamatus.

Haridus viitab ka õppimise ja inimarengu protsessidele, mis võivad toimuda ametlikult või mitteametlikult. Ametlik haridus on see, mis saab koolis ja kolledžites inimese koolielu ajal. Teisest küljest on mitteametlik (või mitteformaalne) haridus perekonnalt saadud haridus, mis põhineb eetilistel ja moraalsetel põhimõtetel.

Harida lapsi ja sa ei pea mehi karistama. (Pythagoras)

7. Solidaarsus

Solidaarsus on võime omada kaastunnet ja tähelepanu teise inimesega, mis näitab teistele inimestele antud tunnustust ja tähtsust. Seda tunnet iseloomustab tõeline huvi oma kannatuste või vajaduste ühendamise vastu, aidates mis tahes viisil.

Selleks, et solidaarsust ellu viia, on vaja, et teise isiku olukorda ilma kohtuotsusteta vaadeldaks lahkumise ja empaatia tundeid ainult selleks, et näidata toetust ja muret.

Üks kõige tavalisemaid viise solidaarsuse teostamiseks on see, kui üks inimene abistab teist, ootamata oma tegevuse eest mingit karistust. Mitmel moel on võimalik olla toetav, olenemata sellest, kas annate inimesele moraalset tähelepanu ja toetust või materiaalset abi.

Solidaarsus on tunne, mis väljendab kõige paremini inimväärikuse austamist. (Franz Kafka)

Lugege ka solidaarsuse tähendust.

8. Eetika

Eetikat võib defineerida kui põhimõtteid, mis määravad inimese suhtumise. Seega tähendab eetika toimimine elada põhiliste moraalsete väärtuste järgi .

Filosoofia kohaselt on eetika väärtuste kogum, mis määrab inimese käitumises oma elus ja ühiskondlikus elus. Aristoteles kirjeldas, et eetikal on kolm põhialust: mõistuse kasutamine, hea käitumise otsus ja õnne tunne. Tema jaoks oleks eetikaga elatud elu võimalik ainult siis, kui üksikisik suudaks leida oma tahte ja mõistuse kasutamise vahelise tasakaalu.

Et olla eetiline inimene, peab olema teadlik ülesannete täitmise tähtsusest ja tegutsema õiglaselt, rakendades neid põhimõtteid kõigis eluvaldkondades nii isiklikes kui ka perekondlikes suhetes, samuti ametialastes suhetes.

Kui eetika ei reguleeri põhjendust, põlgab põhjus eetikat. (José Saramago)

Vaadake ka eetika tähendust ja lisateavet eetika ja moraali kohta.

Väärtuste kriis

Tänapäeval arutatakse inimväärtuste kriisi olemasolu, mis oleks eetiliste ja moraalsete põhimõtete distantseerimine, mida kõik rahvas peaks kultiveerima. Palju on öeldud, et see kriis on tingitud sotsiaalsetest muutustest, mis võimaldasid väärtuste muutmist või paindlikkust.

Sel põhjusel peavad kõik mõtlema oma mõtete ja tegude eest. See enesekontroll on oluline, et väärtusi ei relativiseeritaks, st et eetika ja moraali aluspõhimõtteid ei unustata, hoolimata sotsiaalsetest olukordadest või kontekstidest.

Lugege rohkem väärtuste ja moraalsete väärtuste tähendusest.