Cogente

Mis on Cogente:

Cogente tähendab seda, mis on ratsionaalselt vajalik, see on omadussõna, mis kvalifitseerub vajalikuks.

Õigusvaldkonnas viitab cogente eeskirjadele, mida tuleb täielikult järgida, isegi kui pooltel on faktide vastu argumente.

Kindel norm on kohustuslik, sunniviisiliselt, isegi kui see piirab selle isiku tahet, kellele see kehtib, kui on olemas põhjuslik seos normiga seda mõjutada.

Põhiseaduslik konstitutsiooniline norm on selline, millel on imperatiivsus, mis ei tunnusta erinevaid asju. Need on jagatud kohustuslikeks ja takistavateks. Kohustuslikud kohustused ja keelavad keelavad teatud käitumise.

Cogente tähendab filosoofias ja loogikas argumenti, mille ruumid on kõik tõesed ja äärmiselt vajalikud, usutavad ja kindlad. Mõistlik argument on selline, mida loogika kehtestab.