Erapooletu

Mis on erapooletu:

Erapooletu on kahe sugu omadussõna, mis kirjeldab isikut või üksust, mis ei ole osaline, tähendab kedagi õiget, õiget, õiglast või neutraalset .

Erapooletus on õigluse oluline küsimus. Kohtuprotsessi korral on kostjal õigus olla erapooletu, st see ei ole väliste asjaolude tõttu kahjustatud ega eelistatud. Kohtuniku erapooletuse põhimõte aitab protsessi kinnitada, et teha õiglust. Seega ei ole erapooletu kohtunik eelistanud ühegi poole, on nende kohal ja täidab oma ülesannet objektiivselt ja õiglaselt.

Erapooletus on funktsioon, mis puudutab erinevaid eluvaldkondi ja mida saab kontrollida mis tahes isikul või asutusel, kes avaldab võimu või mõju. Ajakirjanik peaks kirjutama tõelisi ja asjakohaseid uudiseid, mis on avalikkuse huvides, täpselt määratletud toimetuse kriteeriumidega ja erapooletult.

Erapooletus on seotud väärikusega, mis tähendab mitme isiku võrdset kohtlemist või kaupade võrdset jagamist . Ex: Minu vanemad ei olnud kunagi erapooletud. Ta jättis kõik oma vara oma vennale.