Enesekindlus

Mis on enesekindlus:

Enesekindlus on naiselik nimisõna, mis väljendab enesekindla, positiivse või positiivse kvaliteedi kvaliteeti .

Sõna enesekindlus tuleneb "kinnitusest", mis tähendab otsustavat ettepanekut. Isik, kes on enesekindel, on enesekindel, kellel ei ole raskusi oma arvamuse avaldamisel.

Enesekindlus on emotsionaalne pädevus, mis määrab, et üksikisikul õnnestub selge seis, st ta ei ole "seinal". Enesekindel inimene kinnitab enesehinnangut ja enesehinnangut, demonstreerib julgeolekut ning teab, mida ta tahab ja millist eesmärki saavutada.

Tavaliselt on enesekindlus seotud positiivse mõtlemise ja proaktiivsusega, keegi, kes võtab sinu elu ohjad.

Enesekindlus ei tähenda, et inimene on õige või vale, vaid näitab, et inimene kuulutab ja kaitseb kuulaja poolt oma ideid jõuliselt ja austavalt

Enesekindlus suhtluses

Kommunikatsiooni kontekstis koosneb enesekindlus strateegiast, mis näitab küpsust ja kõrget enesehinnangut, kus inimene kaitseb oma süüdimõistvaid kohtuotsuseid, rikkumata või teistele inimestele esitamata.

Need, kes suhtlevad enesekindlust, suhtlevad selgelt, objektiivselt, läbipaistvalt ja ausalt. Mitte kõik inimesed ei saa enesekindlalt suhelda, sest see on õigus ja mitte kohustus. Sellisel suhtlemisviisil on mitmeid eeliseid:

  • parandab väljendusvõimet ja sotsiaalset kuvandit;
  • soodustab teiste austamist;
  • aidata lahendada kokkupõrkeid;
  • parandab läbirääkimisoskusi;
  • suurendab enesekindlust;
  • annab rohkem usaldusväärsust;
  • vähendab stressi.

Enesekindlus ja psühholoogia

Psühholoogia järgi võib käitumist jagada nelja kategooriasse: passiivne, agressiivne, passiivne / agressiivne ja enesekindel.

Sotsiaalse suhtluse osas on enesekindel käitumisviis tervislikum, sest see on kasulik kõigile inimestele, kes suhtlevad, sest see on ohutu, lugupidav käitumine, mis näitab võimet kriitikat kuulata ja mitte kasutada neid kriitikat kritiseerimiseks teine ​​isiklikult.

Oluline on märkida, et mitte alati isik demonstreerib ainult ühte tüüpi käitumist ja võib eri olukordades ja kontekstides olla erinev.