UNDP

Mis on UNDP:

ÜRO Arenguprogramm ( UNDP ) on ÜRO globaalse arenguvõrgu akronüüm, mille eesmärk on erinevate valdkondade kaudu arendada erinevaid projekte.

UNDP pakub oma partneritele tehnilist tuge erinevate meetodite abil, pakkudes ekspertteadmisi ja konsultatsioone laialdases rahvusvahelises tehnilise koostöö võrgustikus.

ÜRO arenguprogrammi eesmärk on aidata kaasa inimarengule, võidelda vaesuse vastu ja seada esikohale arendatava riigi kõige olulisemad valdkonnad. Üheks peamiseks ÜRO arenguprogrammi fookuseks Brasiilias on dünaamiliste teenuste abil dünaamiline, kohandades neid riigi vajadustega.

Kogu projektide arendamine toimub koos valitsuse, finantsasutuste, erasektori ja kodanikuühiskonnaga.

UNDP ja HDI

UNDP on seotud HDI-ga, sest selle eesmärk on paremaks muuta ja ühendada riike teadmiste, kogemuste ja ressurssidega, et inimesed saaksid paremini elada. ÜRO arenguprogrammi rakendatakse 177 riigis, töötades koos arenguriikidega, et nad saaksid lahendusi globaalsetele ja riiklikele väljakutsetele lahendada.