Metanoia

Mis on Metanoia:

Metanoia tähendab meelt või mõtteviisi muutmist, see tähendab, et mitte mingil moel jälgida ega uskuda, et kogeda uut viisi elu nägemiseks.

Teoloogilisest vaatenurgast kujutab metanoia endast meeleparanduse protsessi ja üksikisiku ümberkujundamist teatud doktriiniks . See seisneb inimese moraalselt, intellektuaalselt või vaimselt oma elu uuesti tõlgendamises.

Religiooni puhul on metanoia pidev ja kasvav protsess, mis algab hetkest, mil üksikisik tunnistab ja aktsepteerib oma usku õpetusse, mis talle kuulutati.

Psühholoogia puhul on metanoia indiviidi vaimse mudeli muutus, mis kujutab endast inimese psüühika reformimise protsessi. Õppimine vastutab selle muutuse eest nii ratsionaalselt, intellektuaalselt, emotsionaalselt kui ka vaimselt. Seega võib öelda, et metanoia on üksikisiku põhjalik ümberkujundamine, kui ta muudab oma teadvust maailma, laiendades või piirates seda.

Etümoloogiliselt on sõna metanoia pärit kreeka metanoeiinist, mis on moodustatud metaühendusest, mis tähendab "pärast"; ja νοῦς, mis tähendab "mõtlemist" või "intellekti". Seega oleks selle mõiste grammatiline tõlgendamine sarnane „oma mõtte muutmisega”.