SQL

Mis on SQL:

SQL on akronüüm " Struktureeritud päringukeel ", mis tähendab portugali keeles struktureeritud päringukeelena andmehalduse standardset keelt, mis suhtleb suhtlemismudelil põhinevate peamiste andmebaasidega.

Mõned peamised SQL-i kasutavad süsteemid on järgmised: MySQL, Oracle, Firebird, Microsoft Access, PostgreSQL (avatud lähtekood), HSQLDB (avatud lähtekoodiga ja Java-vormingus).

SQL keel tekkis 1974. aastal ja see töötati välja IBM Labsis kui liideseks Relational Database Management System (RDBMS), mida nimetatakse SYSTEM R. See süsteem loodi 1970. aasta artikli alusel, mille kirjutas Edgar F. Codd.

Tekkinud on muud žanri keeled, kuid SQL on muutunud kõige levinumaks. SQL standardi loomine tehti 1986. aastal Ameerika Riikliku Standardiinstituudi (ANSI) ja 1987. aastal Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) poolt.

SQL on sisuliselt deklaratiivne keel. See tähendab, et programmeerija peab ainult näitama, milline on ettenähtud eesmärk RDBMSi täitmiseks.

Mõned peamised SQL-käsud andmetöötluseks on: INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE. SQL võimaldab luua ka tabelite ja andmete juurdepääsu kontrollimise vahelisi suhteid.