Kogumine

Mis on Acervo:

Kogumine tähendab suurt hulka midagi, arvukust. See on sõna, mis on tuletatud ladina terminist acervus (kogumine).

Üldiselt kasutatakse seda sõna tööde või kaupade kogumina, mis on osa eraõiguslikest või avalikest kinnistutest. See pärand võib olla kunstiline, bibliograafiline, teaduslik, dokumentaalne, geneetiline, ikonograafiline, ajalooline jne.

Kogu võib kuuluda konkreetsele isikule, institutsioonile või rahvale.

Rahva kultuuripärand on kultuurilised ja kunstilised ilmingud, mis koosnevad põlvkondadevahelistest traditsioonidest, tavadest ja harjumustest. Üldiselt korraldatakse kultuuriline ja ajalooline kogumik muuseumis, mis on tipptasemel asutus, mis uurib, kogub, säilitab ja eksponeerib töid.

Bibliograafiline kogumik koosneb raamatutest ja muudest raamatukogu salvestatud dokumentidest. Dokumentide kogumine koondab kõik dokumendid, mis viitavad konkreetsele küsimusele. Näiteks pakub linna avalik arhiiv kõiki asjassepuutuva linnaga seotud ajaloolisi dokumente.

Digitaalne kogumik on kogumik, mis on saadaval Internetis konsultatsiooniks.

Õiguslikus kontekstis on varad kõik varad, mis moodustavad pärandi, omakapitali.