CGC

Mis on CGC:

CGC tähistab maksumaksjate üldregistrit . CGC oli rahandusministeeriumi (CGC / MF) poolt 1964. aastal loodud kohustuslik register, et tuvastada kõik riigis tegutsevad eraõiguslikud juriidilised isikud, samuti välismaal asuvad äriühingud, kellel oli riigis investeeritud kapital.

Juriidiline isik on üksus, ühing või asutus, millel on juriidilised kohustused ja tegevusluba.

Igal juriidilisel isikul oli kaart, kus määrati number, mis tuvastas selle riigi tasandil. See kaart sisaldas ka muud teavet, nagu juriidilise isiku tüüp ja liigitus, selle asukoht ja kas tal oli rohkem kui üks ettevõte.

1999. aasta juulis asendas HÜT CNPJ (riiklik juriidilise isiku register). Akronüüm muutus, kuid arv jäi samaks.

CGC muutmise eesmärk CNPJ-ks oli ühendada ettevõtete registreerimisprotseduurid, mis varem tehti eraldi riikides, omavalitsustes, föderaalpiirkonnas ja liidus, hõlbustades seega nende valitsussektorite maksuhalduse poolt teostatavat uurimist ja kontrolli.