Aksioloogiline

Mis on aksioloogiline:

Aksioloogiline on midagi, mis viitab väärtuse mõistele või mis kujutab endast aksioloogiat, st teatud ühiskonnas valitsevaid väärtusi.

Teatava teema aksioloogiline aspekt või aksioloogiline mõõde eeldab inimese valimist moraalsetele, eetilistele, esteetilistele ja vaimsetele väärtustele.

Axiology on filosoofiline teooria, mis vastutab nende väärtuste uurimise eest, keskendudes eelkõige moraalsetele väärtustele. Etümoloogiliselt tähendab sõna "axiology" väärtuste teooriat, mis on moodustatud kreeka terminitest " axios " (väärtus) + " logos " (uuring, teooria).

Selles kontekstis on väärtus või see, mida inimesed hindavad, üksikisiku, subjektiivse valiku ja selle kultuuri toode, kus isik on sisestatud.

Saksa filosoof Max Scheleri sõnul järgivad moraalsed väärtused hierarhiat, kusjuures positiivsed väärtused tulenevad sellest, mis on hea, siis mis on üllas, siis mis on ilus ja nii edasi.

Eetika ja esteetika on lahutamatult seotud inimese loodud väärtustega. Eetika on filosoofia haru, mis uurib moraalseid põhimõtteid (hea / halb, õige / vale jne) individuaalses ja sotsiaalses käitumises. Esteetika uurib asjade ilu ja harmooniaga seotud kontseptsioone.