Tõeline

Mis on eelkäija:

Ülestõusmine on omadussõna, mis tähistab seda, mida ta extols või kiidab. Igaüks, kes tõstab midagi või keegi püüab tõsta, austada ja esile tõsta omadusi. See on sõna, mis on tuletatud verbist "enaltecer", mille tähendus on "kiita", "kiita", "suurendada".

Mõned näited sõna omadussõnaga funktsiooni rakendamisest:

  1. "Komisjoni koostatud aruanne oli regioonile suureks tõukeks."
  2. "Meeskonna jaoks oli suurepärane kommentaar, mille president tegi pärast teise meistrivõistluse võitmist."
  3. "Arvamuse moodustasid sõnad, mis ei olnud kostja tegevusest väga kõrgendatud."
  4. "Tema isa ütles alati, et arst oli kõige kõrgendatud elukutse."

Terminit "enaltecedor" võib kasutada ka nimisõnana, et nimetada kedagi. Näiteks: "Kui ta ei oleks alati olnud nende õpilastega ülestõusev, võisime siiski uskuda, et tema arvamus on tõene."