Laulda

Mis on Elencar:

Kuulamine tähendab loendi, tabeli või rolli loendamist, kataloogimist, koostamist. Määrab valatud või loendisse viimise.

Valatud on sünonüüm "loend", "kokkuvõte", "kataloog", "indeks". Samuti esindab see romaani või mängu näitlejate kogumit.

Igal juhul, kui on vaja midagi loetleda, siis on vaja, et nimekiri oleks koostatud või et kõik asjakohased andmed oleksid loetletud.

Näiteks on praktikaaruande koostamiseks vaja loetleda kõik ettevõttes teatud perioodil tehtud tegevused. See tähendab, et tuleb koostada nimekiri, antud juhul koos iga tegevuse üksikasjaliku selgitusega.

Teised näited mõiste kasutamise kohta on:

  1. Viimasel kohtumisel juhatusega loetleti kõik projektid prioriteetide järjekorras.
  2. Praegu on kõige olulisem ülesanne osalejate õiguste ja kohustuste hindamine.
  3. Eespool loetletud näited on kasulikud mõiste "elencar" igapäevaseks rakendamiseks.